Fra skisse og ide`til ferdig produkt

Vi tar i mot forespørsler, fra arkitekter, entreprenører, produsenter og andre aktører med bruk for tre.
Om produksjon av lister og spiler, håndrekker og fenderlister - kun fantasien setter begrensninger.
Vi tegner og kalkulerer jobben og finner fram til det best egnede materiale på markedet.
Les om:

Ingen oppgave for liten.

De fleste treslag høvlet etter tegning.